Admin      SKENDEPTIT    

Enviro projekty

Pomáhame ľuďom v odľahlých oblastiach výstavbou studní pitnej vody a rozvojom poľnohospodárstva. V projektoch pomoci nezabúdame zohľadniť ekologickú rovnováhu.
.: :.